Cyberiad Bulgarian Narodna Mladež 1969

From Lemopedia
Jump to navigation Jump to search
Cyberiad Bulgarian Narodna Mladež 1969.jpg


title: Kiberiada

original (Polish) title: Cyberiada
English title: Cyberiad, the
language: Bulgarian
country: Bulgary
place: Sofia
form: book
publisher: Narodna Mladež
publication date: 1969
edition: first


translator: Kinov Vasil


cover: hard
pages: 225

ISBN:
print-run:
series:
[[Category:{{{egz}}}]]

Съдържание Приказки за роботите Тримата електрорицари – стр.7 Урановите уши – стр.13 Как Ерг Самовъзбудник победи Бледоликия – стр.18 Двете чудовища – стр.32 Бялата смърт – стр.41 Как Микромил и Гигациан спомогнали за бягството на мъглявината – стр.47 Приказка за цифровата машина, що се била със смока – стр.52 Съветниците на цар Хидропс – стр.59 Приятелят на Автоматей – стр.73 Цар Глобарес и мъдреците – стр.90 Приказка за цар Мудрас – стр.101 За принц Ферици и царкиня Кристала – стр.111 Кибериада Как оцелял светът – стр.125 Машината на Трурл – стр.131 Големият бой – стр.141 Лов Двама млади мъже – стр.149 Произшествие – стр.155 Разказът на Пиркс – стр.181 Алтруизин – стр.200