Essays and Sketches Russian AST 2021

From Lemopedia
Jump to navigation Jump to search
Essays and Sketches Russian AST 2021.jpg
Essays and Sketches Russian AST 2021 .jpg


title: Dylematy XXI wieku

original (Polish) title: Esseje
English title: Essays and Sketches
language: Russian
country: Russia
place: Moscow
form: book
publisher: AST
publication date: 2021
edition:


translator: Yaznevich V.


cover: hard
foreword:Yaznevich V.
afterword: Yaznevich V.
pages: 640

ISBN: 978-5-17-133391-1
print-run: 2000
series: ast stanislaw lem
[[Category:{{{egz}}}]]

Nr +327a Content in Polish: Stanisław Lem. Dylematy XXI wieku. Spis treści: I. Za dziesięć lat przed "Summa technologiae": Jak będzie wyglądał świat w roku 2000?; Perspektywy przyszłości; O astronautice – rzeczowo; Człowiek i technika; Felieton o roku 2000; II. "Summa technologiae": Dokąd idziesz, świece?; List do E. Dewisa od 16.04.1968; Wells, Lenin i przyszłość świata; III. "Summa technologiae" dziesięć lat później: Refleksje 1974; Granice przewidywania; Inżynieria gwiazdowa; Dzieje pewnego pomysłu; Musztarda po obiedzie; IV. "Summa technologiae" dwadzieścia lat później: Nachwort (Dialoge); Prognoza rozwoju biologii do roku 2040; Vorwort im Nachhinein; Zdziwienie; Czy mamy życzyć Gorbaczowowi powodzenia?; V. "Summa technologiae" trzydzieści lat później: Leben in der AIDS-Zeit; Versuch einer Prognose bis zum Jahr 2000; Vorschau auf das nächste Jahrhundert; Die Zukunft hält einmalige Bedrohungen und einmalige Chancen bereit; Sex wars (Ludzkość w XXI wieku); [List M. Gorbaczowa do S. Lema od 04.06.1992] List do M. Gorbaczowa od 19.06.1992 [List M. Gorbaczowa do S. Lema od 07.07.1992]; VI. "Summa technologiae" czterdzieści lat później: Dlaczego przestałem pisać science fiction?; Świat w przyszłym stuleciu; Bomba megabitowa; U progu kwantechnologii; Repetycja; List do W. Jaźniewicza od 30.09.2005; VII. Spojżenie na świat z progu XXI wieku: Spojrzenie z progu; Rozważania sylwiczne LXXXVII [Antyprognostyczny parasol]; Rozważania sylwiczne LXXXIX [Formuła Drake'a]; Czy jesteśmy sami?; Rozważania sylwiczne XC [Następne dwieście lat]; Pytanie; Kulą w płot; Skąd błąd?; Zmiany klimatu; Źródła energii; Robotofile; Zakłócenie klimatu; Priony; Planetologia porównawcza; Między Wenerą a Marsem; Genetyka; Rozważania sylwiczne XCVIII [Przewroty technologiczne]; Sportowiec doskonały; Sferomachia; Zaścianek komputerowy; Muzyka genów; Urządzenia inteligentne; Nowy człowiek; Autoewolucja; Pod kuratelą podkoszulka; Kod genetyczny; Przedwczesny eksperyment; Klonomania; Zawiązki geniuszu; Monolit niejednomyślny; Wszechświat; Nieśmiertelność; Gwiezdne wojny; Wojna hackerów; Pasożyty; Globalna globalizacja; Splątany kłębek; Im wieęcej czytam, tym mniej wiem; Szpital bez lekarzy; Ziemia niczym termos; Ślepo błądzący błąd; Im mądrzej, tym głupiej; Ktoś albo Nikt; Zagłada Ziemi; Biogenetyczne nadzieje; Diabeł w przyszłej rzeczy; Komputer i mózg; Nowe plagi; Biogenetyczne bitwy; Badanie przepowiedni; Młotkiem w komputer; Niespodzianka z odwiertów; Kreacja przez destrukcję; Zaplecze; Rozważania sylwiczne CIV [Co jest najważniejsze?]; Wielki Plusk; Sen; Przyjazne termojądra; A imię ich – Legion; Białe plamy na mapie naszej wiedzy; Niepodległy klimat; Myśl przewodnia?; Księżyc jako rynek; Wolna wola?; Przed następnym krokiem; Klonowania zawsze się bałem; Klony; Przed zmianą biegunów; Samotni w kosmosie; Zagłada i kreacja; Gra z naturą; Modele i rzeczywistość; Rozważania sylwiczne CXII [Inwazja technologii]; Bezwiedna prognoza; Przy ruletce – próba futurologiczna; Starość nadal nie radość; Początek i koniec; Nanonadczłowiek; Składowanie radionuklidów; Inżynieria płodowlana; Artificial Intelligence; Ład z chaosu; Wyboje cywilizacji; Droga bez odwrotu; Schizofrenia polityki; Kosmiczne kasyno; Wielkie koszty pudłowania; Uczniowie czarnoksiężnika; Kiepsko poprawiamy Naturę; Zagadka świadomości; Krwawa nowożytność; Sklonowana głupota; Klonować albo nie klonować; Wojna o energię; Nuklearna ruleta; Miecze Damoklesa; Zaburzenia klimatów; Paradoksy współczesności; Czy zmierzch cywilizacji?; Lecznictwo przyszłości; Droga na szafot; Rozważania sylwiczne CXXVI [Pytania bardziej ważne]; Droga do bystrów?; Rozważania sylwiczne CXXVII [Płody maszynowych imitacji]; Pytania i prognozy; Wielość kosmosów; Apokalipsa; Pod walcem; Kosmiczny gułag; Zielonych ludzików nie ma; Na Marsa?; Kronika genowa; Rozważania sylwiczne CXXXI [Przygoda z futurologią]; Horyzont za mgłą; Jeszcze nie ma biletów w kosmos; Verneshot; «Śmiecie»; Rozważania sylwiczne CXXXVII [Problemy energetyczne i klimat]; Siły natury; Błoto na Tytanie; Rozważania sylwiczne CXLII [Pesymistyczne prognozy]; Samochodowa fantomatyka; Czy będziemy żyć dłużej?; Syntetyczne paliwa; Rozważania sylwiczne CXLVI [Bajdoły]; Atomy dla Polski; Rozważania sylwiczne CXLIX [Opór nonsensowny]; Moja sieć...; Głosy z sieci; VIII. Jaźniewicz W., Posłowie: "Summa technologiae" pięćdziesiąt i więcej lat później; IX. Dodatek: Personalie. Fragment: https://fantlab.ru/edition324909.pdf