Inspection at the Scene of the Crime Russian AST 2020

From Lemopedia
Jump to navigation Jump to search
Star Diaries Russian AST 2020.jpg
Star Diaries Russian AST 2020 0.jpg


title: Ijon Tichy

original (Polish) title: Wizja lokalna
English title: Inspection at the Scene of the Crime
language: Russian
country: Russia
place: Moscow
form: book
publisher: AST
publication date: 2020
volume: Complete Works Vol.8
edition:


translator: Dushenko K.
translator2: Yaznevich V.

cover: hard
pages: 720 (449-717)

ISBN: 978-5-17-121465-4
print-run: 2500
series: Lem — sobraniye sochineniy (Neo)

Nr 323a 2/2 Content in Polish: Wstęp; Wstęp; Wstęp do poszerzonego Wydania; Nota informacyjna; Podróż siódma; Podróż ósma; Podróż jedenasta; Podróż dwunasta; Podróż trzynasta; Podróż czternasta; Podróż osiemnasta; Podróż dwudziesta; Podróż dwudziesta pierwsza; Podróż dwudziesta druga; Podróż dwudziesta trzecia; Podróż dwudziesta czwarta; Podróż dwudziesta piąta; Podróż dwudziesta ósma; Pożytek ze smoka; Ostatnia podróż Ijona Tichego; Ratujmy kosmos (List otwarty Ijona Tichego); Wyprawa profesora Tarantogi; Czarna komnata profesora Tarantogi; Dziwny gość profesora Tarantogi; Godzina przyjęć profesora Tarantogi; Wizja lokalna; Posłowie do Posłowia; O powstaniu powieści Wizja lokalna. Fragment: https://fantlab.ru/edition270097.pdf