Star Diaries Polish Czytelnik 1971

From Lemopedia
Jump to navigation Jump to search
Dzienniki gwiazdowe 1971.jpg


title: Dzienniki gwiazdowe

original (Polish) title: Dzienniki gwiazdowe
English title: Star Diaries, the
language: Polish
country: Poland
place: Warsaw
form: book
publisher: Czytelnik
publication date: 1971
edition: fourthcover: soft
cover by: Andrzej Heidrich
pages: 429

ISBN:
print-run: 30155
series:


Content: Wstęp.Wstęp do poszerzonego wydania.

[I.] Z Dzienników gwiazdowych Ijona Tichego: Podróż siódma. Podróż ósma. Podróż jedenasta. Podróż dwunasta. Podróż trzynasta. Podróż czternasta. Podróż osiemnasta. Podróż dwudziesta. Podróż dwudziesta pierwsza. Podróż dwudziesta druga. Podróż dwudziesta trzecia. Podróż dwudziesta czwarta. Podróż dwudziesta piąta.Podróż dwudziesta ósma.

[II.] Ze wspomnień Ijona Tichego: I-V (tragedia pralnicza).

[III.] Zakład doktora Vliperdiusa.

[IV.] Doktor Diagoras.

[V.] Ratujmy kosmos (List otwarty Ijona Tichego).